stexarloggo 

Excel mallar

Här nedan presenteras ett antal Excel mallar i xlsx filformat.  Mallarna är skyddade med lösenord så att inga formler förstörs.

Kontoavstämning

En mall som används för dina kontoavstämningar från balansräkningen. Anpassade till Fortnox men går även att importera från andra system om man anpassar indata kolumnerna.

Kontoavstämning

Faktureringssystem

Ett faktureringsmall med massor av olika blanketter och bilagor såsom bokföringsunderlag, betalningspåminnelser, ansökan om betalningsföreläggande mm. Anpassas med kund och artikelregister.

Kundkort

Mall för att hålla reda på dina kunder, prospekts, samarbetspartner och leverantörer.

Kundkort

 

Lönesystem

Ett avancerat lönesystem med kontrolluppgifter, skatteberäkning och olika rapporter.  

Lönesystem

Körjournal

En Excel mall för körjournal.

Körjournal

Traktamente

En Excel mall för beräkning av traktamente, inrikes och utrikes.

Traktamente

Representation

En Excel mall för beräkning av avdragsgill och avdragsgilla representationer.

Representation

Resekostnader

En Excel mall för hantering av resekostnader i Sverige och utlandet.

Resekostnader