stexarloggo 

Ett exempel på budgetmodell

Denna budgetmodell färdigställdes för många år sedan men kan ändå fungera som ett exempel hur man kan arbeta fram en avancerad budgetmodell i ett Officepaket. 

Budgetmodell

 

Grunduppgifter

Grunduppgifterna registrerades på det första bladet. Varje grunduppgift definerades med namn typ ArbetsgivA för arbetsgivaravgifter. Ett namn som förhoppningsvis skall förklara vad det avser. Dessa namn användes sedan för överföring till alla kalkyler och löner.

Grunduppgifter

Kalkyler och löner

Därefter kommer alla blad med kalkyler och löner som skall ligga till grund för avdelningsredovisningen.   På ett kalkylblad registreras alla löner.

Kalkylerloner

Om man lägger upp en kalkyl för som i det här fallet en plåtverkstad. Skulle antalet mekaniker ändras så är det lätt att justera.

Mekkalkyl

 

Alla kalkylberäkningar definieras mha namn.

DefNamn

Bilförsäljningen budgeterades genom att registrera volym och snittpris. Vilket innebär att man enkelt kan ändra sin budget om det skulle visa sig att volymberäkningen var felaktig. Eller använda den för olika scenarier, “Vad händer om bilförsäljningen minskar med x antal bilar men att vi har kvar våra fasta kostnader?”.

Budgetmodellbild2

Avdelningsredovisning

På de olika bladen för avdelningsredovisning hämtades uppgifterna från alla kalkyler med hjälp av namnen, t ex “S9000Tillval”. Övriga uppgifter registrerades direkt på avdelningsbladet. =(Sa900*S900Tillval)+(Sa9000*S9000Tillval)+(Sa640*S640Tillval)

Avdelningsredovisning

Resultaträkning

Till resultaträkningen överfördes uppgifterna med hjälp av ett så kallat RRnr (Resultaträkningsnr) och summa.om funktionen. Därigenom kan man enkelt infoga nya kontonr och lägga till det RRnr som det skall summeras till. =D20+SUMMA.OM(Avd3!B:B;"10";Avd3!F:F) Villkoret i ovanstående fall är “10”, finns 10 i kolumn B på kalkylbladet Avd3, så summera i så fall beloppet i kolumn F.

Resultatbild

 

Extern och intern omsättning

I kontoplanen särskiljs mellan externa och interna konton. T ex så finns kontot för omsättning arbete både för extern och intern omsättning. Summan av all intern omsättning sammanställs på RR bladet.

ExternInternOms

Kontoplan

Grunden till ett bra budgetsystem finns alltid i kontoplanen. Om inte kontoplanen har en vettig struktur så blir det aldrig bra. Röd färg anger att det är formler och blå färg talar om att där skall man skriva in värden för beloppskolumnen. Komplettera med låsa alla celler med formler och text så att användaren lätt kan hoppa till nästa olåsta cell som skall fyllas i.

 Kontoplanbild