stexarloggo 

Villkor

Inledning Användning av denna webbplats, www.stexar.se, regleras av dessa villkor och vi uppmanar dig att läsa villkoren innan du använder webbplatsen.
Information som tillhandahålls av STEXAR på denna webbplats får endast användas för informationssyfte och för beställning av våra produkter eller tjänster. Genom användning eller nedladdning av material eller beställning av produkter eller tjänster från denna webbplats accepterar du de villkor som anges här.
STEXAR kan ändra villkoren för webbplatsen och du uppmanas därför att löpande informera dig om gällande villkor för webbplatsen. Om du inte accepterar dessa villkor ber vi dig att inte nyttja dig av webbplatsen.

Äganderätt till information och material
Såvida annat inte framgår av villkoren är all information och allt material tillgänglig på denna webbplats STEXAR´s egendom och otillåtet användande bryter mot detta avtal och gällande svensk och internationell lagstiftning.
Varumärken

MS Excel är ett varumärke som tillhör Microsoft Corporation.
Länkar till andra webbplatser
STEXAR lämnar inga som helst garantier och är inte ansvarig för tillgängligheten eller innehållet till andra webbplatser via de länkar som finns på denna webbplats.

Information som lämnas till STEXAR.SE
Alla frågor, synpunkter, information, material och liknande som skickas till STEXAR.SE anses vara STEXAR´s egendom. Genom att skicka sådan information till STEXAR.SE överlåter du kostnadsfritt äganderätten  till sådant material och medger att STEXAR kostnadsfritt kan använda sådan information på sätt som STEXAR önskar även i kommersiellt syfte.
Friskrivning
STEXAR´s personal, agenter, distributörer, samarbetspartners och liknande är inte ansvarig för skada eller förlust hänförlig till information på denna webbplats. Du kan således inte framställa några som helst krav gentemot STEXAR för innehållet på denna webbplats.
Lagval och tvistlösning
Dessa allmänna villkor regleras av svensk rätt och eventuell tvist skall i första instans avgöras av Uppsalas tingsrätt.

STEXAR väska