stexarloggo 

STEXAR RESOR & TID

Enkel och konsekvent struktur, Stexar Resor & Tid är användarvänlig. Det är samma struktur i hela programmet. Ny version kommer varje år!   Körjournal med återkommande körsträckor Resekostnader med olika valutor Traktamente inom och utom landet. Representation med bokföringsunderlag. Tidredovisning med lönearter för frånvarotid och arbetat tid. Utvecklat i MS Excel, fungerar ej bland molnen.

Stexar Resor Tid meny

STEXAR RESOR & TID Light

Stexar Resor & Tid Light innehåller modulerna körjournal, traktamente, resekostnader, representation och avvikelsetid. Utvecklat med massor av droplister och hyperlänkar men utan makro.

 

STEXAR Inköpssystem

STEXAR Inköpssystem är ett system som vi har utvecklat vidare från ett konsultuppdrag. Fleranvändarsystem, obegränsat antal användare, är utvecklat med engelska texter. All inmatning sker m h a dialogrutor där uppgifterna valideras för att minimera felmöjligheterna. Utvecklat i MS Excel, fungerar ej bland molnen.

Stexar Inköpssystem